Contoh Negara Serikat

Contoh Negara Serikat

Contoh Negara Serikat

Contoh Negara Serikat

Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan sebuah negara serikat/federal berbentuk republik beribukota di Washington D. C. yang mempunyai 50 negara bagian. Sedangkan sistem pemerintahan yang dianut ialah Sistem Pemerintahan Presidensial. Presiden Amerika ialah kepala negara juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan.


Rusia
Rusia ialah sebuah negara berbentuk republik federasi, merupakan sebuah negara yang terbentang luas dari sebelah timur Eropa hingga sebelah timur utara Asia. Rusia memiliki luas wilayah 17.075.400 km persegi, sehingga Rusia merupakan sebuah negara yang tercatat sebagai negara terbesar “luas wilayah” di dunia.


Luas wilayahnya lebih kurang dua kali lipat dari luas wilayah negara RRC, Kanada atau Amerika Serikat. Jumlah penduduk di negara Rusia menduduki peringakat ke tujuh terbanyak di dunia setelah RRC, India, Amerika Serikat, Indonesia, Brasil dan Pakistan.


Sumber: https://www.r9racinggeneration.co.id/rovercraft-apk/

Posted on: April 25, 2020, by :