KH. Ahmad Dahlan dikenal sebagai tokoh reformis-modernis, terutama dalam gerakan perubahan agama dan pendidikan. Baginya, umat Islam perlu menguasai semua ilmu. Sangat penting bagi umat Islam untuk selalu mencari pengetahuan baru dan tidak menolak pengetahuan dari pihak mana pun, termasuk orang Barat. Pengetahuan yang berkembang di Barat tidak buruk, tetapi…